Przejdź do treści

System szkolenia

Pracujemy wg system szkolenia opracowanego na podstawie Programu Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, który uwzględnia cztery obszary oddziaływania na poszczególnych etapach szkolenia: techniczno-taktyczny, motoryczny, mentalny i teoretyczny.

Zdajemy sobie sprawę, że szkolenie piłkarskie to długi i wszechstronny proces. Nie da się wychować kompletnego piłkarza, skupiając się jedynie na jednym, wybranym aspekcie szkolenia.

Aby zwiększyć szansę i dać możliwość dziecku na spełnienie jego a także naszych marzeń na grę na wysokim poziomie patrzymy i staramy rozwijać się wszystkie najważniejsze filary, które warunkują prawidłowy proces szkolenia a są nimi: kreatywność, intensywność, szczegółowość, indywidualizacja, edukacja i mentalność.

Uwzględniając powyższe aspekty dbamy również o to aby każde zajęcia były ciekawe i atrakcyjne dla naszych podopiecznych ponieważ uważamy, że piłka nożna to przede wszystkim dobry sposób na spędzanie czasu wolnego i fajna zabawa dla każdego.

Jak do tego dążymy?

po pierwsze

Planowanie

Planowanie każdego sezonu w Akademii Piłkarskiej Krupski Młyn zaczyna się na kilka miesięcy przed pierwszymi zajęciami. Jako pierwszy powstaje makrocykl, który porządkuje naszą pracę pod kątem rozkładu okresów treningowych, przerw czy obozów letnich oraz zimowych w trakcie całego sezonu. Na tej podstawie tworzymy mezocykle czyli miesięczne plany treningowe, na bazie których akcentujemy poszczególne zagadnienia techniczno-taktyczne, motoryczne, mentalne oraz te dotyczące naszego modelu gry. Ostatnim etapem jest wypełnianie konkretnymi treściami treningowymi danych mikrocykli czyli tygodni treningowych, na które składają się 2 lub 3 treningi oraz mecze ligowe, sparingowe czy turnieje. Każdy mikrocykl podlega systematycznej kontroli dzięki czemu mamy pewność, że zmierzamy w tą samą stronę!

po drugie

Opracowanie treningu

Wszystkie wymienione obszary czyli: techniczny, taktyczny, motoryczny, mentalny oraz merytoryczny są integralną częścią każdego treningu. W trakcie zajęć w każdym z ćwiczeń przenikają się i uzupełniają. Możemy wyszkolić zawodnika o dobrych parametrach technicznych natomiast w trakcie wykonania zwodu będzie potrzebował szybkości (obszar motoryczny) i pewności siebie (obszar mentalny) oraz podjęcia decyzji co do wykonania danego elementu w konkretnym sektorze boiska na bazie modelu gry swojej drużyny (obszar merytoryczny) aby stać się skutecznym w swoim działaniu. Wtedy dopiero otrzymamy zawodnika kompletnego. 

po trzecie

Realizacja treningu

W zależności od kategorii wiekowej nasze grupy rozgrywają mecze w składach 4,5 i 7 osobowych. Na pierwszym planie od najmłodszych lat skupiamy się na zadaniach indywidualnych. Wynika to z cech psychologicznych dzieci w tym wieku, które na ten moment całą uwagę skupiają na swoich poczynaniach boiskowych. Od kategorii żaka zaczynamy powoli koncentrować się na zadaniach grupowych czyli tych podejmowanych w grach w równowadze czy niedowadze, ale maksymalnie skupiających po 4 zawodników z drużyny w centrum gry. W kolejnych kategoriach czyli orlik, młodzik oraz trampkarz w oparciu o rozwinięte działania indywidualne i grupowe powoli wprowadzamy działania zespołowe.

po czwarte

Kontrola pracy i rezultatów

Wszystkie treningi, które przeprowadzane są w naszej akademii podlegają okresowej kontroli pod kątem zgodności z przyjętym programem szkolenia. Mecze traktujemy jako “piłkarski sprawdzian” celów treningowych zrealizowanych w minionym mikrocyklu. Na bazie zachowań naszych zawodników podczas meczu (nie wyniku!) zawodnicy we własnym gronie podejmują się oceny indywidualnej, grupowej oraz zespołowej, na koniec wybierając w demokratyczny sposób “zawodnika meczu”, który zdaniem większości zawodników w najwyższym stopniu zrealizował postawione przed meczem cele. Oprócz tego dwukrotnie w ciągu sezonu przeprowadzamy testy PZPN, z których to wyniki wysyłane są do ogólnopolskiej bazy AMO. Dodatkowo na każdym obozie letnim oraz zimowym wykonywane są testy techniczno-motoryczne.

po piąte

Jesteśmy oceniani przez PZPN

W związku z tym, że KS NITRON Krupski Młyn znalazł się w gronie szkółek odznaczonych Zieloną Gwiazdką Certyfikacji podlegamy stałemu monitoringowi ze strony osób odpowiedzialnych za program. Kontroli podlegają również nasze treningi. Okresowo goszczą na nich Trenerzy Monitorujący, którzy pod kątem organizacyjno-sportowym sprawdzają poziom naszych jednostek treningowych. Każda taka wizyta kończy się oceną podsumowującą, która daje nam wskazówki na drodze do dalszego rozwoju.